Konzultace
a semináře

Nabízím možnost podívat se na Váš život z mnohem širší perspektivy

Konzultace a semináře

Individuální konzultace

vzormou otázek vás budu podporovat v tom, abyste se lépe zorientovali sami v sobě, ve svých pocitech a emocích, porozuměli jim a ujasnili si jaké další kroky potřebujete udělat pro svůj spokojenější život. Konzultace se vždy týkají aktuálního tématu, které zrovna řešíte. Může se to týkat hledání partnera,  neshod či nepříjemných pocitů ve vztazích, nalezení práce, pro kterou máte talent, vztahu vás samotných k sobě, nalezení rovnováhy v životě či čehokoliv dalšího. 

Konzultace probíhají formou rozhovoru a trvají 60 nebo 90 minut.

Konzultace 60min    700 Kč
Konzultace 90min     900 Kč

Partnerské konzultace

Tyto konzultace jsou určeny pro všechny páry, které řeší nejrůznější partnerské problémy a témata a chtějí s tím něco dělat tak, aby jim to doma s partnerem opravdu fungovalo. Konzultace se mohou týkat partnerských konfliktů a neshod, pocitů jednoho či druhého z páru, že už to neklape tak jak dříve, či čehokoliv dalšího, co nedokážete s partnerem uspokojivě vyřešit sami. Partnerské konzultace vedu většinou společně se svým manželem Jiřím, který je také kouč. Je to tak lepší pro zachování rovnováhy mužského a ženského úhlu pohledu.  

Konzultace probíhají formou rozhovoru a trvají 90 minut.

Partnerská konzultace 90min  1 300 Kč

Semináře

Semináře jsou určeny pro všechny, kteří chtějí vzít práci na sobě opravdu z gruntu a stát se skutečnými pány svého života. 

Jedná se o semináře praktické sebezkušenostní filosofie Principy života® , jejímž východiskem je, že člověk je odpovědný za všechny oblasti svého života, nic se mu neděje náhodou a díky tomu je pak také schopný všechny oblasti svého života uvést do takového stavu, aby byl skutečně spokojený. Cílem seminářů je objevit jedinečný potenciál člověka a ten pak dál rozvíjet.

Semináře jsou třídenní nebo čtyřdenní. Více informací najdete také na www.principyzivota.cz

Seminář třídenní           4 000 Kč
Seminář čtyřdenní       5 400 Kč

Konzultace probíhají formou rozhovoru a trvají 60 nebo 90 minut.

Konzultace probíhají formou rozhovoru a trvají 90 minut.

Semináře jsou třídenní nebo čtyřdenní. Více informací najdete také na www.principyzivota.cz

Konzultace 60min    700 Kč
Konzultace 90min     900 Kč

Partnerská konzultace 90min  1300 Kč

Seminář třídenní           4 000 Kč
Seminář čtyřdenní       5 400 Kč

Jak konzultace probíhají

Na konzultace můžou přijít lidé s nejrůznějšími problémy – od nespokojenosti v rodinných, partnerských a pracovních vztazích, přes různé osobní problémy až po problémy spojené se ztrátou smyslu života apod. Konzultace je vhodná ale i pro ty, kteří v životě již mnoho dokázali, vedou třeba fungující firmu, mají dobrou pozici a společenskou prestiž. Prostě jim to měřítky dnešní společnosti všechno docela dobře šlape a dalo by se říct, že není žádný zásadní důvod k nespokojenosti. Přes to se ale často necítí dobře, mají pocit, že jim v životě něco důležitého chybí a hledají změnu a nové cíle.  Často tyto pocity na první pohled vůbec nedávají smysl, vždyť všechno funguje jak má, to o co tak dlouho svou pílí usilovali, teď konečně mají, tak proč a odkud se berou ty nepříjemné pocity a ztráta smyslu?

 Během konzultací s vámi budu hledat odpovědi na tyto otázky. Klíčem k jejich zodpovězení a k následné změně zajetých vzorců chování je vaše zmapování a zrevidování vlastního obrazu světa a vašeho hodnotového systému. K těmto informacím se můžete dostat skrze vědomou práci se svými pocity a emocemi, které vás spojují s vaším skutečným hodnotovým systémem a s tím jak to skutečně uvnitř sebe máte.

Často skrze tuto práci na sobě samém můžeme zjistit, že se chováme a jednáme podle naprosto jiných hodnot, než bychom si o sobě na první pohled mysleli. Například často věci neděláme kvůli sobě, protože my je tak chceme a potřebujeme, ale děláme je kvůli tomu, aby nás ocenilo naše okolí, protože se to od nás očekává, abychom měli dobrou image před ostatními apod. Nezřídka pak zjistíme, že žijeme úplně jiný život, než bychom ve skutečnosti chtěli žít a trávíme svůj čas úplně jinými věcmi, než po kterých toužíme a které skutečně potřebujeme (protože vlastně ani nevíme, že po těchto věcech toužíme). Navíc nás v tom výrazně podporuje i dnešní většinová společnost, rodiče, škola, různé další kolektivy apod., které nám již od útlého dětství (byť často s těmi nejlepšími úmysly) předkládají, co je správné a co je špatné, jak máme správě žít apod. A my tyto hodnoty, které ale ve skutečnosti vůbec nejsou naše, často bezděčně přejímáme, protože přece chceme být „dobrým“ člověkem a žít „dobrý“ život. A tak najednou žijeme život, na který ale nejsme vůbec stavění, ženeme se za úspěchy a pozicemi a pořizujeme si věci, které ale vlastně nepotřebujeme a nejsou pro nás. Pocit frustrace v nás narůstá – vždyť se tak moc snažíme, jsme úspěšní, dosáhli jsme spousty společenských met, ale vytoužený pocit naplnění a smyslu pořád nepřichází. Nebo ho i s každým dalším „úspěchem“ na chvíli zažijeme, ale trvá jen chvíli, ale pak se zase propadáme do frustrace a ptáme se po skutečném smyslu toho všeho.

Vyznat se v labyrintu vlastních často protichůdných hodnot a vědomých i skrytých motivací je pro člověka často opravdový oříšek. Na mých konzultacích vás proto krok po kroku provedu vašim „nitrem“, pomohu vám zorientovat se ve vašich pocitech a emocích a pojmenovat jaké další kroky potřebujete udělat pro váš spokojenější život. 

Při konzultacích se zaměřuji na to, abyste se  cítili vždy příjemně a v bezpečí, naprosté soukromí a diskrétnost je samozřejmostí. 

Konzultace probíhají formou soustředěného vědomého rozhovoru. Při konzultacích nepoužívám žádné jiné metody ani techniky.